dinsdag 4 september 2012

21st Century Skills

21st Century Skills voor jou als leerkracht

Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. We leiden onze leerlingen op om te functioneren in de maatschappij van de toekomst. 80% van de leerlingen hebben later banen die we nu nog niet eens kennen! Om hier een indruk van te krijgen, is het voor u misschien interessant om het volgende filmpje te bekijken:


Welke competenties hebben onze huidige leerlingen nodig in de 21ste eeuw? Internationaal zijn deze competenties beter bekend als de "21st century skills". Hieronder staan 3 van de 7 skills beschreven die belangrijk zijn voor de rol als leraar op de basisschool.


De 7 skills zijn:

  • Communiceren
  • Samenwerken
  • ICT Geletterdheid
  • Creativiteit
  • Kritisch denken
  • Probleem oplossend vermogen
  • Sociale en culturele vaardigheden

De 3 vetgedrukte vaardigheden worden hieronder uitgelegd. 

ICT Geletterdheid
In de wereld van nu gaat alles om informatie snel te verkrijgen of te verspreiden. Een van de kenmerken van onze informatiesamenleving is dat er snel en op het juiste moment naar informatie kan worden gezocht. ‘Even googlen’ en je hebt het antwoord. Het is niet alleen voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten van belang dat ze weten hoe ze met deze ICT om moeten gaan. Tegenwoordig gaat heel veel digitaal. Onze kinderen groeien tegenwoordig ermee op, voor hen is het dus vanzelfsprekend en hoort het bij hun belevingswereld. Het is dus onmogelijk om deze "skill" weg te laten in het onderwijs.

Probleem oplossend vermogen

De wereld is vol problemen die om een oplossing vragen. Het is vak niet zo moeilijk om te constateren dat er een probleem is. Veel moeilijker is de vraag: hoe los je deze problemen op? Daar zijn verschillende manieren voor:
  1. door het probleem grondig te analyseren en de oorzaken aan te pakken
  2. door te zoeken naar een praktische oplossing
Het vraagt om een flexibele manier van denken, associatief vermogen en het vermogen om logisch na te denken en te redeneren. 

Waarom is deze skill nou zo belangrijk?
Het is net als bij videogames. Kinderen blijven het spel spelen, ondanks dat er fouten gemaakt worden, ze het level nét niet halen, blijven ze doorgaan. Het leert ze om niet bang te zijn om fouten te maken. In het onderwijs spreken we vaak over goed en fout. Dit werkt misschien bij het leren van de hoofdsteden, maar niet wanneer het gaan over het zoeken naar een oplossing/antwoord bij complexere problemen. Complexe problemen die ze later tegen zullen komen, waar wij nog niets vanaf weten. Problemen die ze hebben bij hun baan, die nu nog niet bestaat. Wie geen fouten durft te maken, zal niet met iets creatiefs kunnen komen of deze complexe problemen kunnen oplossen.
Die onderzoekende, probleemoplossende manier waarop videogames gamers laten leren, zou wel eens de basis kunnen zijn van ons toekomstige onderwijs.


http://www.carrieretijger.nl

Kritisch denken
Analytisch denken is eigenlijk nauw verwant met kritisch denken. Het houdt niet alleen dat je probleemoplossend kunt nadenken, maar ook dat je een probleem of vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken kunt bekijken. Daarnaast kun je door middel van een analytisch denkvermogen ook goed hoofd en – bijzaken onderscheiden.

Waarom is dit belangrijk?
Kinderen krijgen straks vraagstukken en problemen waar wij nog niets van af weten. Hier kun je ze dus ook geen antwoorden op geven. Wat je ze wel kunt leren, is het kritisch denken. Je leert ze verbanden leggen en categoriseren, zodat ze niet verdrinken in alle informatie. 


Klik hier voor een filmpje op leraar24.nl over de vaardigheden van de 21ste eeuw:

Mailen naar marcel.schmitz@zuyd.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten